Home

Programmet för odlad mångfald

Programmet för odlad mångfald, Pom, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Sveriges riksdag beslutade redan 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald Programmet för odlad mångfald, 2021-2025: samarbete för hållbarhet Mål, genomförande och behov. I 20 mål och 53 åtgärder förtydligas programmets verksamhet för de kommande fem åren; Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter föreslås samlokaliseras med Nordiskt genresurscentrum, NordGe

Om Programmet för odlad mångfald, Pom Externwebbe

Programmet för odlad mångfald. Kunskap om mångfald. Förädlade livsmedel på den internationella arenan. Mervärden för svenskt kött. Prisutveckling och lönsamhet inom ekologisk produktion. Sveriges omställning till alternativa inhysningssystem för värphöns. Jordbruket om tio år Programmet för odlad mångfald, som ibland förkortas Pom, inleddes redan 2000 och är ett åtgärdsmål under miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Programmet för odlad mångfald finns för att genomföra FN:s livsmedels- och jord-bruksorganisation, FAO:s, globala handlingsplan för växtgenetiska resurser Programmet för odlad mångfald, Pom, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. En betydelsefull aktör inom Pom är Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter som är placerad vid SLU i Alnarp

Programmet för odlad mångfald, POM Mål och strategi för perioden 2016-2020 Den här rapporten beskriver den planerade verksamheten inom Programmet för odlad mångfald, POM under perioden 2016-2020. POM, som är Sveriges nationella insats för att genomföra FAO:s globala handlingsplan för växtgenetiska resurser, inledde Etikett: Programmet för odlad mångfald. 18 mars, 2021 Hon har med stor skicklighet lyckats få en mycket komplex verksamhet att fungera i det dagliga, bli framgångsrik och uthållig.* Gunnel Holm tillträdde sin tjänst som verksamhetsledare på Sveplants E-grupp ekonomisk förening den 1 april 1995 Kontakter vid Programmet för odlad mångfald . Samordnare för Pom vid SLU: Helena Persson, 0735-32 84 92. Kontaktuppgifter till Poms medarbetare. Postadress: SLU Alnarp, Pom, Box 190, 234 22 Lomma. Besöksadress: Pomonavägen 4, Alnarp. Hitta hit

Grönt kulturarv®. Under varumärket Grönt kulturarv® lanseras och saluförs växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom. Sortimentet består av frukt, rosor, perenner, träd, prydnadslökar, köksväxter och krukväxter. Sorterna är odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 beroende på växtslag och har en väl dokumenterad. Programmet för odlad mångfald (POM) sam-ordnar arbetet med svenska kulturväxter. POM är Sveriges verktyg för att förverkliga FN:s globala aktionsplan för att bevara och hållbart nyttja våra så kallade växtgenetiska resurser. I december 2000 beslutade regeringen att genom-föra programmet i sin helhet. Dessförinnan had program. Nationella program är basen för regionala och globala insatser på området. Programmet för odlad mångfald (POM) är Sveriges nationella program. Det beslutades år 2000 av regeringen efter Jordbruksverkets förslag. Det har skett en omfattande utveckling inom området sedan programmet skrevs och en uppdatering bör därför göras

Programmet för odlad mångfald, Pom, är Sveriges nationella program för växtgene-tiska resurser. Programmet, som syftar till att genomföra FAO:s globala handlingsplan för växtgenetiska resurser, inleddes redan 2000 och är ett åtgärdsmål under miljökvali-tetsmålet Ett rikt odlingslandskap landets mest värdefulla odlade mångfald. Foto Lars-Åke Gustavsson DETTA ÄR POM Programmet för odlad mångfald, POM, är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. POM startade 2000 och ingår i miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap Jansson, Eva and Weibull, Jens (2007). Programmet för odlad mångfald inventerar och bevarar Sveriges gröna kulturarv. (other). - :19-20 , 28-29 [Journal article Vi vill gärna informera om Programmet för odlad mångfald POM som är en nationell satsning med uppdraget att inventera, samla in och bevara gamla sorter av olika växter. Till exempel fanns omkring förra sekelskiftet ett oerhört rikt sortiment av buskar och träd i Sverige, som ett resultat av att skickliga trädgårdsmästare hade tagit fram sorter som var anpassade till lokala klimat.

Rapporten sammanfattar den hittillsvarande verksamheten inom Programmet för odlad mångfald, Pom, för perioden 2016-2020 och lämnar förslag för den kommande programperioden 2021-2025 Programmet för odlad mångfald - Grönt kulturarv och allt du behöver för att lyckas med din trädgård eller hemmaodling. Brett sortiment av plantor, växter, träd, bärbuskar & fröer på nätet! | Odla.n

För att vi i Sverige ska bli bättre på att bevara och använda våra odlade växter och deras genetiska resurser, har riksdagen beslutat om ett nationellt program. Det heter Programmet för odlad mångfald och brukar förkortas Pom. Det kommer ett nytt program för åren 2021‑2025 Än en gång kom jag i kontakt med Programmet för odlad mångfald, POM. Inom projektet har man arbetat 2000-2010 med inventering av det gröna kulturarvet. Nu pågår utvärdering, bevarande och nyttjande fram till 2015. Därefter skapas den nationell genbank för att spara växtmaterial för framtiden Programmet för odlad mångfald, 2021-2025: samarbete för . Vi vill gärna informera om Programmet för odlad mångfald POM som är en nationell satsning med uppdraget att inventera, samla in och bevara gamla sorter av olika växter Programmet för odlad mångfald, POM Mål och strategi för perioden 2016 - 2020. Samla in mångfalden. Nya vägar för mångfalden. Programmet för odlad mångfald. Kunskap om mångfald. Bevarande i fokus. Blommande mångfald. Kundservice Helgfria vardagar 8:00-16:30 0771-223 223 Fråga oss via webbe Tag Archives: Programmet för odlad mångfald #37 Matti Wiking Leino och grönsaksmysteriet. Posted on augusti 26, 2016 by admin. Reply. Matti Wiking Leino, forskare och intendent vid Nordiska museet. Foto: Lisa Best

Programmet för odlad mångfald, 2021-2025: samarbete för

 1. Programmet för odlad mångfald. Startdatum: 01/01/2000 > Slutdatum: 12/31/2015. Allmän information om projektet/initiativet. Namn på projekt/initiativ: Programmet för odlad mångfald Förkortning: POM. Allmän information om organisationen. Namn: Jordbruksverket Stad: Jönköpin
 2. Gäst och föredragshållare var Henrik Morin, konsulent på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU. Henrik berättade, målande och underhållande, för runt 50 medlemmar i Västerorts Trädgårdssällskap om Sveriges Lantbruksuniversitets arbete med POM, Programmet för odlad mångfald
 3. Etikett: Programmet för odlad mångfald 18 mars, 2021 Hon har med stor skicklighet lyckats få en mycket komplex verksamhet att fungera i det dagliga, bli framgångsrik och uthållig.
 4. Nationella genbanken/Pom - Frågestund om perenner, krukväxter, lökar och knölar. Genbankskuratorerna svarar på frågor om de sorter som bevaras i Nationella genbanken. Frågor om perenner, krukväxter, lökar och knölar. Till Zoom mötet ». 28 mars 11:00 - 12:00. FOR, POM/Programmet för Odlad Mångfald

Programmet för odlad mångfald 2021-2025: samarbete för

Tag Archives: Programmet för odlad mångfald #37 Matti Wiking Leino och grönsaksmysterie 2012-jul-06 - Använd sökrutan i toppmenyn, länkarna i menyn ovan eller genvägarna och de utvalda ingångarna nedan för att hitta rätt Programmet för Odlad Mångfald, förkortat POM, är ett nationellt program som startades år 2000 [1] för att främja till att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade att genomföra POM som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald. [2]Uppgifterna som POM arbetar med

Programmet för odlad mångfald - Wikipedi

 1. Projektet har under våren gått med och engagerat sig i nätverket Programmet för Odlad Mångfald (POM). Sveriges Riksdag har beslutat om programmet som är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Programmet inventerar, samlar in och bevarar växter och verkar för ökad för användning av dessa
 2. Programmet för Odlad Mångfald samlar och räddar gamla köksväxter. Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald
 3. Innehåller växter som ingår i det lokala klonarkiven ingående i Programmet för odlad mångfald (POM). För mer information om fotosamlingarna, produkter, priser och leveransvillkor kontakta Ingalill Granbom, fotograf/bildredaktör, 063-15 01 65,.

Programmet för odlad mångfald (POM) är Sveriges nationella program för växtgenetiska resurser. Bakgrunden till detta program är att vi har förbundit oss att bevara den biologiska mångfalden genom att underteckna konventionen för biologisk mångfald. Ett led i detta är att bygga upp ett nationellt program Programmet för odlad mångfald, POM, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Sveriges Riksdag beslutade redan 2000 att POM skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald Programmet för odlad mångfald inventerar och bevarar Sveriges gröna kulturar Nu blir det enklare att odla växter med historia tack vare programmet för odlad mångfald, Pom. Här samlas alla sorter som är värda att bevara för framtiden och märks med Grönt kulturarv. Grönt kulturarv har skapats för att göra det enklare att odla växter som har en historia 2013-jun-15 - Denna pin hittades av Lena-Philine Zinser. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest

Programmet för odlad mångfald (POM) - Institutet för språk

 1. Programmet för odlad mångfald 2021-2025: samarbete för hållbarhet [Elektronisk resurs] Publicerad: 2020 Publicerad: 2020-04-15T02:00:00+02:00 Svenska. Läs hela texte
 2. Programmet för odlad mångfald, Pom, är Sveriges nationella arbete kring kulturväxterna och deras genetiska resurser, och är en del av miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Arbetet med den odlade mångfalden omfattar bevarande, nyttjande, forskning och utveckling, utbildning och information samt internationellt samarbete och polic
 3. - en kurs om trädgårdarnas historia i Sverige, om hur man inventerar gamla trädgårdar och om POM - Programmet för odlad mångfald. Kursen är ett samarrangemang mellan Riksförbundet Svensk Trädgård, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska Byggnadsvårdsföreningen
 4. POM - Programmet för odlad mångfald. Susanne Börjesson. 34 followers.
 5. arium KSLA 20 april 2012 J W ib ll www.jordbruksverket.se Jens Weibul
 6. 0:43
 7. Alltsedan dess har den hamnat mer och mer i skymundan. Men tack vare organisationerna POMs (Programmet för Odlad Mångfald) och Slow Foods arbete för att bevara Europas gamla grönsakssorter har de gamla bondbönorna fått ett nytt liv. Det har nu till och med blivit trendigt att odla dem och bondbönan har börjat dyka upp på restaurangmenyer

Databasen utvecklades som ett pilotprojekt inom Programmet för Odlad Mångfald (POM) lett av Jordbruksverket och blev tillgänglig på internet 2005. Efter att databasen tvingats stänga p.g.a. medelsbrist hösten 2011 [2] kunde den åter öppnas i en ny version hösten 2012 [3] När den återupptäcktes genom Programmet för odlad mångfald, POM för sådär 20 år sedan trodde man först det var en egen art, men senare har man bestämt sig för att det är en slags schalottenlök. Den är lite mindre än den vanliga gula löken och har ofta en lite kraftigare smak

 1. Streses forskning handlar om växtförädling, biologisk mångfald med fokus på kulturväxter, exempelvis sparris och humle. Hennes avhandling vid Freie Universität Berlin 1981 undersökte lupiner. [1] Vid Julita gård har hon byggt upp genbanker för sparris och humle inom det nationella Programmet för odlad mångfald (POM). [2
 2. Programmet för odlad mångfald (POM), Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala : 2016 ; Upplaga : 1. uppl. Antal sidor etc. 162 s. : ill. ; 22 cm ; Ämnesord: Humle ; humulus lupulus ; hops ; beverage crops ; varieties ; agronomic characters ; clones ; gene banks ; provenance ; cultural values ; history ; sweden ; Institutionsnamn: Programmet för odlad mångfald Utgivar
 3. Pelargonen är en del av Programmet för odlad mångfald, POM, som är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Grönt Kulturarvs-pelargonen Knapa-trädet är förökade från virusrensade och sundhetstestade moderplantor. Placering: I sol eller lätt skugga
 4. Site title of www.pom.info is Programmet för odlad mångfald, POM | Externwebben. IP is 89.221.250.14 on Microsoft-IIS/8.5 works with 1875 ms speed. World ranking 7720228 altough the site value is $276.The charset for this site is utf-8

Programmet för odlad mångfald - Jordbruksverke

POM - Programmet för odlad mångfald Rosens Dag - LRF Trädgård Plantskolas marknadsföringsprojekt RST - Riksförbundet Svensk Trädgård SKUD - Svenska Kulturväxtdatabas SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Balsgård - Inst. för hortikulturell växtförädling Växtforum - svenska plantskolors informationsforum på webbe Agneta Börjesson berättar om Programmet för odlad mångfalds och NordGens arbete, om baljväxters kulturhistoria, frökatalogernas avgörande roll och hur man odlade och använda gråärt. Agneta är agronom som arbetar med odlad mångfald, föreläsningar, skriftliga uppdrag, experthjälp, odling av frö och har gråärt som specialitet - Programmet för odlad mångfald som är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Under kursdagen alternerar vi mellan teoripass och praktiska övningar ute i Skansens trädgårdar. Kursen vänder sig till alla trädgårdsintresserade medlemmar samt till cirkelledare hos Studieförbunde

11.00 Den svenska handlingsplanen för förvaltning av husdjursgenetiska resurser Göte Frid, enhetschef, Jordbruksverket 11.15 Programmet för odlad mångfald och det internationella växtgenetiska arbetet Jens WibllWeibull, dtdocent, Jdb k ktJordbruksverke Arbetet bedrivs inom Programmet för odlad mångfald, POM. Det startade med fröuppropet och narcissuppropet, aktuella nu är uppropen för rosor, perenner, frukt och bär samt träd och buskar. *Centrum för biologisk mångfald. Lästips Trädgårdar och parker i odlingslandskapet på programmet för odlad mångfald och även satsa mer på stöd till hotade husdjursraser inom landsbygdsprogrammet. Miljöpartiet anser att dagens skogspolitik prioriterar den biologiska mångfalden all - deles för lågt. Vi anser att lagstiftningen för skogen ska inkluderas i Miljöbalken - detta eftersom skogsbruket är en verksamhet me

FOR, POM/Programmet för Odlad Mångfal

Sedan dess har centret genomfört flera forskningsprojekt, som Naturvårdskedjan och HagmarksMistra, och tillsammans med andra myndigheter medverkat i projekt som Programmet för odlad mångfald (POM), SwedBio, SeedNet och Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald (NAPTEK) Programmet för odlad mångfald inventerar och bevarar Sveriges gröna kulturarv Eva Jansson & Jens Weibull 28 Pågående forskning Antagna doktorander

Programmet för odlad mångfald-arkiv - Växtforu

 1. Vi odlade till husbehov / Lena Nygårds. Nygårds, Lena, 1956- (författare) Alternativt namn: Nygårds, L., 1956- Programmet för odlad mångfald (utgivare) Alternativt namn: POM ISBN 9157668566 1. uppl. Publicerad: Alnarp : Programmet för odlad mångfald : 200
 2. in till Fröuppropet vid Programmet för Odlad Mångfald 2002 - 2005. Lena Nygårds, kulturvetare och trädgårdshistoriker, ar-betade under många år inom Fröuppropet. Nu kommer hon och berättar om köksväxterna, men också om några av de kvinnor som odlade och höll liv i dessa växtkle-noder. Många av sorterna har gått i arv på.
 3. Programmet för odlad mångfald, POM, började år 2000 att inventera Sveriges kulturväxter. Våren 2009 startade Krukväxtuppropet, som blev det åttonde och sista uppropet
 4. Som ansvarig för insamlingen av gamla kulturarvsplantor av humle för POM (Programmet för odlad mångfald) har hon och hennes team hittat hundratals historiska kloner och registrerat 58 av dem i genbanken. Några av klonerna finns numera att köpa i välsorterade plantskolor,.
 5. BAKGRUND Krukväxtuppropet Programmet för odlad mångfald, POM, började år 2000 att inventera Sveriges kulturväxter. Våren 2009 startade Krukväxtuppropet, som blev det åttonde och sista uppropet. Uppropet höll på i knappt två år och avslutades i december 2010
 6. För mer information om Programmet för odlad mångfald, se: www.pom.info. Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet
 7. På programmet står föreläsningar, performance och konst då forskare vid Uppsala universitet och SLU i samarbete med konstnärer lyfter frågan om hur vi kan bevara den biologiska mångfalden. Den 22 maj är FN:s internationella dag för biologisk mångfald, och 2010 har av FN utsetts till det internationella året för biologisk mångfald

För att odla med hänsyn kan man ta hjälp av Svensk Trädgårds nya broschyr med miljötips, 11 gröna punkter för Miljöhänsyn i trädgården, se www.tradgard.org under Kunskap/miljö. Här finns praktiska råd om kretsloppstänkande i trädgården, god markvård, friskt och härdigt växtmaterial, biologisk mångfald och miljövänliga material, metoder och produkter Runåbergs fröer saluför utvalda och väl testade frösorter för nordiskt klimat, med speciell tonvikt på gamla fina standardsorter. Vi odlar vissa frösorter själva och kan erbjuda ekologiskt odlat frö av dessa. Vi har grönsaksfrö, kryddfrö, blomsterfrö och groddfrö. Även vissa tillbehör Programmet för Odlad Mångfald, förkortat POM, är ett nationellt program som startades år 2000[1] för att främja till att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade att genomföra POM som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald.[2 POM - Programmet för odlad mångfald Att bevara en biologisk mångfald handlar om att skapa livs- utrymme för alltifrån små mikroorganismer till stora växter och djur. Och det gäller både vilda och domesticerade (tama, odlade) arter. För artbevarandet av vilda växter och djur ansvarar Naturvårdsverket medan Jordbruksverket ha POM - Programmet för odlad mångfald Som rosinventerare inom POM är det dags att detaljplanera sommarens aktiviteter. Redan klart är våra Kom och visa dagar 4 juli på Gröna Systrar i Hudiksvall, 18-19 juli på Wij Trädgårdar i Ockelbo och 22 juli på Rosehills i Ljusdal

Böcker från Pom Externwebben - SL

Kapitlen har namn som Vildvuxet & odlat kring fäbodar, Med gråärter i Skeberg, Leksand och Rönnens mångfald och magi. Bland personerna som beskrivs finns till exempel Olle Ridelius, pomolog och mottagare av Poms Guldärta 2008, och Lena Nygårds, tidigare projektledare för Poms Fröupprop Via Programmet för Odlad Mångfald, POM, dammsugs landet på jakt efter växtrariteter av alla slag. Gamla syrener eller rosor, lönnar eller påskliljor, pioner eller krusbär, rabarber eller pelargoner. Alla växter med anor sedan krigsslutet eller äldre är av intresse

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en. Rotäkta - ingen risk för skott från grundstam. Ursprung: Insamlad inom Programmet för Odlad Mångfald (POM) och utvald som den vackraste och mest odlingsvärda pimpinellrosen. Härstammar från trakten nära Valdemarsvik i Östergötland där den troligen funnits redan 1919 Programmet för odlad mångfald har utsett Huseby Bruk till klonarkivsvärd för småländska och blekingska perenner och för småländska prydnadslökar och knölar NordenBladet — Språk, hudfärg och namn har enligt forskning fortfarande en inverkan på rekryteringen på finländska arbetsplatser. För att ingripa i detta problem har arbets- och näringsministeriet startat ett program för att främja mångfald i arbetslivet. Åtgärdsprogrammet, som baserar sig på regeringsprogrammet, pågår fram till mars 2023

Grönt kulturarv® Externwebbe

Databasen utvecklades som ett pilotprojekt inom Programmet för Odlad Mångfald (POM) lett av Jordbruksverket och blev tillgänglig på internet 2005. Efter att databasen tvingats stänga p.g.a. medelsbrist hösten 2011 [ 2 ] kunde den åter öppnas i en ny version hösten 2012 [ 3 ] Den fyllda krolliljan 'Kallmora' har odlats i Dalarna i hundra år och räknas som en Grönt kulturarvsväxt (utses av Programmet för Odlad Mångfald, POM). Planteringsråd för liljelökar. Våra liljelökar förvaras svalt och mörkt, därför är de i gott skick när de kommer hem till dig Programmet för odlad mångfald har utsett Huseby Bruk till klonarkivsvärd för blekingska och småländska perenner Den genomfördes inom Programmet för odlad mångfald, Pom, under åren 2007 till 2010. Sparrisuppropets växter är en brokig samling växtslag som vi har delat in i krydd- och medicinalväxter, köksväxter och lökar. En praktisk indelning som över tid och rum inte har varit eller är definitivt

För att få en översikt om plommonodling och plommonproduktion i södra Sverige kontaktades Lars-Olof Börjesson, VD för Äppelriket och Henrik Stridh, rådgivare på Äppelriket via e-mail. Informationen om genbanker hämtades mest på hemsidor som t.ex. Centrum för Biologisk Mångfald och Programmet för Odlad Mångfald Programmet för odlad mångfald, Pom. Lästips. Wiking Leino, Matti (2017)Spannmål. Svenska lantsorter. Stockholm: Nordiska museets förlag. På Jordbruksverkets webbplats Smaka Sverige kan du läsa mer om våra vanligaste spannmålsgrödor: Havre; Korn; Råg; Vet Grönt kulturarv är ett varumärke som skapades med syfte att marknadsföra och återintroducera växter som har samlats in genom arbetet med Programmet för odlad mångfald.. Insamlandet av växtmaterialet genomfördes genom de så kallade växtuppropen som skedde mellan år 2002 till 2010. [1]Kriterier. För att klassas som Grönt kulturarv krävs det att växten uppfyller följande kriterier

Kinesisk kärleksört 'Granlunda'

Den sammanfattar också den landsomfattande inventering av påsk- och pingstliljor som genomfördes av Programmet för odlad mångfald (POM) under åren 2000-2005. Karin Persson vid POM, projektledare för det så kallade Narcissuppropet, är en av författarna till boken. Hon säger att det finns ett stort intresse för gamla lökväxter i landet · utredningar inom odlad mångfald · litteratursökningar om odlad mångfald · uppdrag om äldre tiders mat kopplat till odlad mångfald · expertstöd, hjälp med kontakter inom odlad mångfald · hjälp med ansökan om bevarandesorter och amatörsorter. Jag har under 20 års tid arbetat med Programmet för odlad mångfald, först p 2013-apr-23 - Denna pin hittades av Sara Peny. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest Bilder och text: SLU/Programmet för odlad mångfald/Grönt kulturarv. Läs vidare om perenner. Kärleksört - senblommande bifavorit. Kärleksörten blommar sent, blommar länge och står fin även över vintern. Den är tålig, lättskött och dessutom populär hos fjärilar och bin

Video: Programmet för odlad mångfald inventerar och bevarar

Pom - Programmet för odlad mångfald Botanist Stina Weststrand berättar om vårt arbete inom ramen för Programmet för odlad mångfald (Pom). Ett klonarkiv för växtmaterial från Bohuslän, Dalsland och delar av Västergötland är under uppbyggnad i vår landeriträdgård Träd- och buskuppropet: Amazon.es: Andréasson, Anna, Wendelsbäck Bladh, Katarina, Centrum för biologisk mångfald, Programmet för odlad mångfald, Henell, Ingrid. Läs programmet här. Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2019-2025. Här kan du läsa mer. Här kan du läsa underlaget till programmet. Rapporten Arter och naturtyper i Göteborg visar vilka arter och naturtyper som vi behöver ta särskilt ansvar för att skydda i Göteborg År 2000 startades Pom - programmet för odlad mångfald - ett program utarbetat av myndigheter, organisationer och företag, i syfte att bevara den genetiska mångfalden bland odlade växter (SLU, 2018b). På Pom talar man om vikten av den odlade mångfalden oc

My rented garden: Phlox paniculata ,höstflox

Programmet för odlad mångfald (POM) jobbar för att rädda frömaterial av våra kulturväxter in i framtiden. Under mer än 10 000 år har människan odlat växter på åkern och i trädgården. Människan valde ut växter med de egenskaper som de hade mest nytta av och växterna anpassades successivt till människans behov - så kallade kulturväxter uppstod Fröuppropet leddes av Programmet för odlad mångfald (POM) för att samla in äldre grönsaks- och blomsterfrö från hela landet innan de riskerade att försvinna för alltid. Den här boken berättar om en del av alla de arvesorter av bönor, ärtor, rovor, lök och andra köksväxter som kommit in till Fröuppropet tillsammans med berättelser om en svunnen tid och ett kulturhistoriskt arv För medarbetare vid SLU. Forskare från SLU, ULAGOS och INIA startade då ett internationellt projekt 2018 kallat Genetisk mångfald av Elymus-släktet i Sydamerika.Släktet Elymus består av cirka 150 arter av fleråriga växter, som är relaterade till odlade arter som vete, korn, råg och olika fodergräs

Våra kulturväxter och husdjur skiljer sig åt mellan länder, men förändras också över tid. Kornet som odlas i Etiopien är inte det samma som i norra Sverige. Tidigare var oftast inte ens sorterna i närbelägna byar desamma. Det vi odlade tidigare är annorlunda mot de sorter som finns idag. De bär på olika gener. För att kunna möta framtidens utmaningar när det gäller vå Vi odlar biologisk mångfald med hjälp av lokala jordbrukare Tanken var att de skulle börja odla energiskog av pilträd för att komplettera de övriga biobränslen vi använde och fortfarande använder i vårt bruk. Intresset var stort och programmet Grow your income växer stadigt Antalet saluförda sorter av äpplen minskar, men intresset för äldre och sällan odlade sorter av apel har ökat igen, och ett stort arbete sker regi av Programmet för odlad mångfald (POM) i syfte att bevara dem i odling Den genomfördes inom Programmet för odlad mångfald, Pom, under åren 2007 till 2010.Sparrisuppropets växter är en brokig samling växtslag som vi har delat in i krydd- och medicinalväxter, köksväxter och lökar. En praktisk indelning som över tid och rum inte har varit eller är definitivt Elsas stensärt, Klint Karins kålrot och Rällsjö Britas potatislök är några av de olika sorters köksväxter som kom in till Fröuppropet vid Programmet för Odlad Mångfald 2002 - 2005

ODLA, SKÖRDA OCH ÖVERVINTRA KRONÄRTSKOCKA. I början på december är det hög tid att börja tänka på sådd för kronärtskockor som har en lång utvecklingstid från frö till skocka. För att plantorna ska hinna bli stora och fina och ge några skockor, så bör man så de solrosstora fröna redan i början av januari Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde

'Pustebacken' NYHET 2020 | Externwebben

Hur det gått med Narcissuppropet, som efterlyst gamla påsk- och pingstliljor från hela landet får du också veta, när vi besöker POM ( programmet för odlad mångfald) med säte i Alnarp Scopri Träd- och buskuppropet di Anna Andréasson, Katarina Wendelsbäck Bladh, Centrum för biologisk mångfald, Programmet för odlad mångfald, Ingrid Henell: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon Klonen var svårförökad och förökning fick till slut ske genom mikroförökning. Sedan 2007 finns den äkta E-märkta klonen till försäljning i trädgårdsbutikerna. Ornäsbjörken har nu valts ut av Programmet för odlad mångfald (POM) att ingå i varumärket Grönt kulturarv. Unik björkplanta föddes i Dalarn

 • Levande miljöfaktorer.
 • Bierfiets verboden.
 • Matbord ask.
 • Welche Sportler gibt es.
 • Swegon CASA Jazz.
 • Arrak Punsch extrakt.
 • Louis de Pointe du Lac quotes.
 • Birmingham train station.
 • Stroh im Garten.
 • Klyvyxa X27.
 • Vithaj Sverige 2020.
 • Russendisko Koblenz.
 • Cài Silverlight.
 • Neo Magazin.
 • Misfit Ray heart rate.
 • Vitklöver i gräsmattan.
 • Trött yr illamående orkeslös.
 • Pris på odlad regnbåge.
 • How to convert JPG to PNG on Windows 10.
 • Arbetsskyldighet LAS.
 • How is the weather in California.
 • Café Landesmuseum Hannover.
 • Skraeling.
 • Ljud test.
 • Virkad duk / mandala.
 • Lendo bolån.
 • How tall was Freddie Mercury.
 • Pejorativt om polis.
 • Hörförståelse sfi C.
 • Frisör Grevgatan.
 • The Ordinary acne.
 • Ctr lund universitet.
 • Mobilkran 500 ton.
 • Korosh Kananian.
 • Immobilien Vomp.
 • Färdiglagade köttbullar test.
 • Dricka Klorin självmord.
 • Villefranche sur Mer beach.
 • Storebro AB.
 • Våfflad kimono.
 • US VPN free.